Durna

Wednesday, May 11, 2011 · Posted in ,

Dalam wiracarita Mahabharata, Drona atau Dronacharya adalah guru para Korawa dan Pandawa. Ia merupakan ahli mengembangkan seni pertempuran, termasuk dewāstra. Arjuna adalah murid yang disukainya.

Powered by Blogger.